NJDSL4_13 Literatur Theory II

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na vybrané otázky literárněvědného bádání, jež jsou potenciálně relevantní pro celé spektrum aktuálně rozpracovávaných disertačních témat; s ohledem na tato témata budou okruhy v případě potřeby průběžně modifikovány. Vybrané tematické či bibliografické okruhy mohou být zpracovávány formou esejí nebo ústních prezentací. Diskutované problémy zahrnují např. orientaci v nově vydávané literárně teoretické a literárně historické literatuře, a to jak v Německu, tak u nás. Zvláštní pozornost je věnována recepci německy psané literatury v zahraničí, zejména v českému prostoru, Předmět se dále zaměřuje na aktuální literární novinky, o nichž referují účastníci semináře společně s vyučujícími.
Syllabus (in Czech)
  • Předmět je zaměřen na vybrané otázky literárněvědného bádání, jež jsou potenciálně relevantní pro celé spektrum aktuálně rozpracovávaných disertačních témat; s ohledem na tato témata budou okruhy v případě potřeby průběžně modifikovány. Vybrané tematické či bibliografické okruhy mohou být zpracovávány formou esejí nebo ústních prezentací. Diskutované problémy zahrnují např. orientaci v nově vydávané literárně teoretické a literárně historické literatuře, a to jak v Německu, tak u nás. Zvláštní pozornost je věnována recepci německy psané literatury v zahraničí, zejména v českému prostoru, Předmět se dále zaměřuje na aktuální literární novinky, o nichž referují účastníci semináře společně s vyučujícími.
Literature
  • Martinez, Matias, Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München : Beck 2007.
  • Brenner, Peter J.: Kultur als Wissenschaft : Aufsätze zur Theorie der modernen Geisteswissenschaft. Münster : Lit, 2003.
  • Manguel, Alberto: Dějiny čtení. Brno : Host 2007
  • Schweikle, Günther - Schweikle, Irmgard (Ed.): Metzler Literatur Lexikon: Begriffe und Definitionen. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1990.
  • Nünning, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. (editoři českého vydání Jiří Trávníček, Jiří Holý). 1. vyd. Brno : Host, 2006.
  • Bílek, Petr A.: Hledání jazyka interpretace. Brno : Host 2003.
  • Meid, Volker: Sachwörterbuch zur deutschen Literatur. Stuttgart: Philipp Reclam jun, 2001.
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/NJDSL4_13