NJDSL4_17 Kapitoly z literární komparatistiky II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět představuje vybrané metodologické problémy literární komparatistiky se zvláštním zaměřením na moderní a současnou literaturu. Důraz bude kladen na kritickou reflexi současných teoretických konceptů; s ohledem na aktuálně zpracovávaná disertační témata studentů pak budou diskutovány dílší aspekty problematiky a možnosti aplikace na konkrétní problémy.
Osnova
  • Předmět představuje vybrané metodologické problémy literární komparatistiky se zvláštním zaměřením na moderní a současnou literaturu. Důraz bude kladen na kritickou reflexi současných teoretických konceptů; s ohledem na aktuálně zpracovávaná disertační témata studentů pak budou diskutovány dílší aspekty problematiky a možnosti aplikace na konkrétní problémy.
Literatura
  • Meid, Volker: Sachwörterbuch zur deutschen Literatur. Stuttgart: Philipp Reclam jun, 2001
  • Zima, Peter V.: Komparatistik: Einführung in die vergleichende Literaturwissenschaft. Tübingen : Francke, 1992.
  • Tureček, Dalibor (ed.): Národní literatura a komparatistika. Brno: Host 2009.
  • Schweikle, Günther - Schweikle, Irmgard (Ed.): Metzler Literatur Lexikon: Begriffe und Definitionen. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1990.
  • Nünning, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. (editoři českého vydání Jiří Trávníček, Jiří Holý). 1. vyd. Brno : Host, 2006.
  • Corbineau-Hoffmann, Angelika: Einführung in die Komparatistik - Berlin : Schmidt, 2000
Metody hodnocení
Kolokvium
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.