NJDSL4_6 Others scientifics Working II

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi apod. Udělení zápočtu na základě doložené odborné činnosti zajišťuje školitel.
Syllabus (in Czech)
  • Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi apod. Udělení zápočtu na základě doložené odborné činnosti zajišťuje školitel.
Assessment methods
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/NJDSL4_6