NJII_132B Česko-německé jazykové kontakty

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 L41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V přednášce bude podána základní charakteristika jazykových kontaktů, jejich historických základů a jejich projevů a dokladů v současných jazycích.
V seminářích budou formou referátů a na základě práce s vybranými texty diskutovány konkrétní problémové okruhy spojené s touto tematikou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: vymezit okolnosti a různé podoby jazykových kontaktů v minulosti i současnosti; identifikovat projevy jazykových kontaktů ve vybraných textech; shrnout historické a společenské okolnosti jazykového sousedství češtiny a němčiny; charakterizovat postavení germanismů v češtině; vnímat podobu mezijazykových vlivů v dalších jazycích.
Osnova
 • základní pojmy - jazykové kontakty
 • interference, transference
 • historický kontext
 • česko-německé kontakty
 • projevy a textové doklady
Literatura
 • Sprachgeschichte.... HSK 2.1. (Hrsg. v. W. Besch, O. Reichmann, S. Sonderegger). Berlin - New York 1984. S. 845-948. (Kap. VII. - Das Deutsche im Sprachkontakt).
 • Newerkla, Stefan Michael: Sprachkontakte Deutsch Tschechisch Slowakisch. Wörterbuch der deutschen Lehnwörter im Tschechischen und Slowakischen: historische Entwicklung, Beleglage, bisherige und neue Deutungen. Frankfurt am Main 2004.
 • KÖNIG, Werner. Dtv-Atlas Deutsche Sprache. Illustrated by Hans-Joachim Paul. 13., durchgesehene Aufl. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001. 256 s. ISBN 3-423-03025-9. info
 • BIELFELDT, Hans Holm. Die Slawen in Deutschland : Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrgundert : mit 16 Farbtafeln, 80 Tafeln, 172 Abbildungen und I Falttafel. Edited by Joachim Herrmann. Berlin: Akademie - Verlag, 1985. v, 629. info
 • BIELFELDT, Hans Holm. Die slawischen Wörter im Deutschen : ausgewählte Schriften, 1950-1978. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR, 1982. info
 • BIELFELDT, Hans Holm. Die Entlehnungen aus den verschiedenen slavischen Sprachen im Wortschatz der neuhochdeutschen Schriftsprache. Berlin: Akademie-Verlag, 1965. info
 • BIELFELDT, Hans Holm. Die historische Gliederung des Bestandes slawischer Wörter im Deutschen. Berlin: Akademie-Verlag, 1963. info
Výukové metody
referáty, seminární diskuse, práce s textovými prameny
Metody hodnocení
referát, seminární práce, aktivity v seminářích
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJII_132B