NJII_3239B Fenomén cizí slovo v němčině

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Jazyková a odborná kompetence na bakalářské úrovni, doporučeno studujícím magisterských oborů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: j
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky integrace přejímek a jejich konvencionalizace v německém jazyce a seznámit jes odlišnými přístupy k výpůjčkám. Z pohledu jazykovědného diskurzu je kromě gramatických aspektů adaptace přejímek věnována pozornost především funkci výpůjček a xenismů v různých typech textů. V semináři jsou prohloubeny teoretické znalosti na základě prezentace konkrétního tématu spojeného s diskusí a analýzou konkrétních příkladů textu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student získá vhled do problematiky integrace přejímek a jejich konvencionalizace v německém jazyce, seznámí se s odlišnými přístupy jazykového společenství k výpůjčkám , z pohledu jazykovědného diskurzu je kromě gramatických aspektů adaptace přejímek věnována pozornost především funkci výpůjček a xenismů v různých typech textů. Díky práci v semináři jsou prohloubeny teoretické znalosti na základě prezentace konkrétního tématu spojeného s diskusí a analýzou konkrétních příkladů textu. Dále se dokáže orientovat a kriticky hodnotit relevantní práce z oblasti kontaktové lingvistiky.
Osnova
 • Úvod: Jak německá je němčina?
 • Cizí slova z historického pohledu
 • Diskuse: Globalizace a jazykový purismus,cizí slova v současné němčině
 • Cizí slova z lingvistického pohledu: Terminologie, Typologie
 • Integrace přejímek v jazyce, kritéria
 • Anglicizmy v němčině, výslovnost, pravopis
 • Morfologická integrace
 • Slovotvorba, Syntax
 • Stylistické funkce;specifická integrace / xenismy
Literatura
  povinná literatura
 • Polenz, P. .: Geschichte der deutschen Sprache. Bd.III, 9. Auflage. Berlin New York. 1978.
 • Eisenberg, P.: Grundrisse der deutschen Grammatik. Stuttgartt 1986
  doporučená literatura
 • Kratochvílová, I.: Zur Genuszuordnung englischer Entlehnungen in der deutschen Gegenwartssprache. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity R 5/2000, S. 67-75.
 • Carstensen, B. / Busse, U.: Anglizismen- Wörterbuch, Berlin, New York 1993
 • Kratochvílová, I.: Zur sprachlichen Integration der englischen Entlehnungen im Deutschen im Bereich der Wortbildung. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity R 6/2001, S. 21-38.
 • Debus, F: Überfremdung der deutschen Sprache? Zur Frage des englischamerikanischen Einflusses. – In: Deutsch als Fremdsprache 38(2001)4/195-204.
 • Braun, P. Hrsg.: Fremdwort-Diskussion, Fink-München 19792
Výukové metody
přednáška, diskuse v semináři, seminární práce
Metody hodnocení
prezentace, seminární práce
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022, jaro 2024.