NJII_34B Metody analýzy textových druhů

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je: porozumět základům textové lingvistiky a komplexní analýzy textu; vysvětlit pojmy struktura textu, koheze a koherence textu, téma textu a možnosti jeho rozvíjení, funkce textu; určit jednotlivé textové druhy; analyzovat a interpretovat německé texty;
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: provést komplexní analýzu určitého textového druhu z hlediska jeho funkce a struktury
Osnova
 • Textlinguistik als philologische Disziplin, ihre Aufgaben und Schwerpunkte, ihre Entwicklung
 • Definition des Textes, Text und „Nicht-Text“
 • Textstruktur: Mittel der Kohäsion und Kohärenz
 • Analyse der Kohäsion und Kohärenz
 • Pragmatische Merkmale der Texte: Intentionalität, Informativität, Situationalität, Intertextualität
 • Textthema, thematische Progression, Themenentfaltung
 • Textfunktion
 • Textsorten und ihre Merkmale
 • Integrative Textanalzse
Literatura
 • MALÁ, Jiřina. Texte über Filme. Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten. Erste Ausgabe. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 218 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 447. ISBN 978-80-210-8353-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016. info
 • FIX, Ulla. Texte und Textsorten - sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. 2., durchgesehene Aufl. Berlin: Frank & Timme, 2011. 506 s. ISBN 9783865961792. info
 • FANDRYCH, Christian a Maria THURMAIR. Textsorten im Deutschen : linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2011. 379 stran. ISBN 9783860571958. info
 • FIX, Ulla, Hannelore POETHE a Gabriele YOS. Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger : ein Lehr- und Arbeitsbuch. 2., korrigierte Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002. 236 s. ISBN 3631398883. info
 • BRINKER, Klaus. Linguistische Textanalyse. Eine Einfuhrung in Grundbegriffe und Methoden. 2. vyd. Berlin: Erich Schmidt, 1988. 151 s. ISBN 3-503-02275-9. info
 • BEAUGRANDE, Robert-Alain. Einfuhrung in die Textlinguistik. Tubingen: Niemeyer, 1981. 290 s. ISBN 3-484-22028-7. info
Výukové metody
přednáška a seminář, 2 hodiny týdně
Metody hodnocení
Seminář je zakončen písemnou komplexní analýzou zadaného textu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.