NJII_7278B Akademické psaní - Jak psát bakalářskou práci?

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Blanka Datinská (pomocník)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen především pro bakalářské studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Prezenční výuka je podporována e-learningových kurzem, kde jsou k dispozici všechny relevantní materiály, zadání a úkoly. Hlavním tématem výuky je koncepce diplomové práce, především té bakalářské. V rámci výuky budou představeny různé metody, které může student aplikovat ve své diplomové práce. Dalším stěžejním bodem je akademický jazyk - němčina, kde se zaměříme na terminologii, styl apod. pomocí různých cvičení. Dále se budeme zabývat správnou formou citování a analýzou jiných odborných prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: Vytvořit koncept diplomové práce, Vědět přibližnou strukturu diplomové práce, Rozeznat v čem spočívá akademická němčina, Umět správně aplikovat citační pravidla, Vytvořit prezentaci o své diplomové práci.
Osnova
 • Osnova předmětu je rozdělena do 13 kurzů a je uvedena v e-lerningovém  ELF-kurzu. V každé hodině budou více či méně probrána témata: Diplomová práce (volba tématu, rešerše, koncepce, výzkumná otázka; Jazykový styl v odborných akademických pracích, Analýza vědeckých prací; Citace;
Literatura
  povinná literatura
 • GROSS, Harro. Einführung in die germanistische Linguistik. 2. Aufl. München: Iudicium Verlag, 1990. 268 s. ISBN 3-89129-240-6. info
  doporučená literatura
 • BUSSMANN, Hadumod. Lexikon der Sprachwissenschaft. 3., aktualis. und erw. Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 2002. 783 s. ISBN 3-520-45203-0. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : (přehled). 1. vydání. Praha: Pražská imaginace, 1994. 251 stran. ISBN 8071101494. info
 • ČEJKA, Mirek a Edvard LOTKO. Jazyk a jazykověda. 1, Úvod do studia jazyka pro bohemisty. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 174 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
Aktivní spolupráce v hodinách, prezentace vlastních výsledků práce.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJII_7278B