NJII_96B Kratší próza kolem roku 1900

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem jsou jazykové znalosti na úrovni B2 nebo C1 a ochota číst z týdne na týden povídky o rozsahu 15-20 stran a diskutovat o nich. Voraussetzung sind Sprachkenntnisse auf dem B2- oder C1-Niveau und Ihre Bereitschaft regelmäßig Erzählungen von 15-20 Seiten Länge zu lesen und darüber zu diskutieren.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Při přípravě seminárních prací se studující seznámí s příručkami a online dostupnými časopisy, s pracovními metodami a technikami, vhodnými pro zvládnutí i eventuálních diplomových prací s touto tématikou. Bei der Vorbereitung ihrer Hausarbeiten lernen die Studenten Methoden und Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft. In den ersten Seminaren werden sie mit wichtigen Nachschlagewerken und online zugänglichen Zeitschriften bekannt gemacht. Es wäre erfreulich, wenn aus dem Seminar eventuell Diplomarbeiten hervorgehen könnten.
Výstupy z učení
Studenti prokáží v diskusích na seminářích, ale především v seminárních pracích, že si osvojili základní znalost historického kontextu, že jsou schopni aplikovat způsoby práce popsané v úvodních hodinách, analyzovat jazyk a naratologická specifika textu a syntetizovat své dílčí poznatky v závěrečném hodnocení, nakolik je konkrétní text vhodný pro překlad do češtiny nebo zařazení do curricula obdobných seminářů. Die Studienden erweisen in Diskussionen in den Lehrveranstaltungen, und vor allem in ihren Hausarbeiten die Befähigung, den Text historisch zu kontextualisieren, die in den einleitenden Stunden vorgestellten Arbeitsmethoden anzuwenden, den Sprachstil und die Erzählweise zu analysieren sowie ihre Teilerkenntnisse in abschließender Wertung zu synthetisieren und zu entscheiden, ob und warum der Text für eine Übersetzung ins Tschechische bzw. für die Aufnahme in ähnliche Lehrvernastaltung geeignet ist.
Osnova
 • 1. Hugo von Hofmannsthal: Das Märchen der 672. Nacht (1895)
 • 2. Hermann Conradi: Karl. Eine Szene aus dem Kinderleben (1886)
 • 3. Arno Holz: Der erste Schultag (1889)
 • 4. Oskar Panizza: Das Wachfigurenkabinett (1890)
 • 5. Stanislaw Przybyszewski: Totenmesse (1893)
 • 6. Eduard von Keyserlling: Die Soldaten-Kersta (1901)
 • 7. Richard Beer-Hofmann: Das Kind (1892)
 • 8. Frank Wedekind: Der Brand von Egliswyl (1897)
 • 9. Heinrich Mann: Gretchen (1910)
 • 10. Thomas Mann: Luischen (1897)
 • 11. Lou Andreas–Salomé: Ein Wiedersehen (1902)
 • 12. Max Dauthendey: Eingeschlossene Tiere (1909)
 • 13. Robert Walser: Sebastian (1914)
 • 14. Hermann Broch: Methodisch Konstruiert (1918)
Literatura
 • Die Wiener Moderne: Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Edited by Gotthart Wunberg. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1981. 725 s. : i. Universal-Bibliothek; Nr. 7742. ISBN 3-15-007742-7
 • Prosa des Jugendstils. Mathes, Jürg (Hrsg). Stuttgart, Philipp Reclam jun. , 1982. ISBN: 3150078202
 • Prosa des Naturalismus. - Schulz, Gerhard. - ??? Aufl. - Stuttgart: Reclam Verlag, 1980. (Universal-Biblithek Band 9471). ISBN 3-15-009471-2
 • Die Wiener Jahrhundertwende : Einflüsse, Umwelt, Wirkungen. Edited by Jürgen P. Nautz - Richard Vahrenkamp. 2., unveränderte Aufl. Wien: Böhlau Verlag, 1996. 968 s. ISBN 3205985362. info
 • Jahrhundertwende :vom Naturalismus zum Expressionismus : 1880-1918. Edited by Frank Trommler. Reinbek: Rowohlt, 1993. 410 s. ISBN 3-499-16257-1. info
 • Die Münchner Moderne : die literarische Szene in der "Kunststadt" um die Jahrhundertwende. Edited by Walter Schmitz. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1990. 731 s. : i. ISBN 3-15-008557-8. info
Výukové metody
Úvodní informace účastníka/účastnice kurzu o literárním a historickém kontextu textu, zařazeného do programu semináře, diskuse o naratologických, event. i translatologických problémech přečteného textu. Einführende Information eines/einer der KursteilnehmerInnen zum literarischen und historischen Kontext des gelesenen Textes, Diskussionenn über narratologische bzw. translatologische Probleme des Textes.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného zakončení semináře je aktivní účast v diskusích o textech z přelomu 19. a 20. století. Voraussetzung eines erfolgreichen Abschlusses ist aktive Teilnahme an den Diskussionen zu den zu Hause gelesenen Kurzprosatexten der Jahrhundertwende von 1900.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/NJII_96B