NJI_14 Deutsche Literatur 1790-1900 II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
NJI_10 Deutsche Literatur 1790-1900 I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehled německé literatury doby předbřeznové a období od realismu do naturalismu. Biedermeier. Rakouská literatura 19. století. Německy píšící autoři z českých zemí. Přednáška i seminář jsou věnovány německé literatuře let 1820-1900, tj. době předbřeznové a realismu až po naturalismus a další směry 90.let. Pozornost je soustředěna na nejvýznamnější tendence, skupiny a autory a na analýzu vybraných děl. Na konci semináře by jeho účastníci měli být schopni s porozuměním číst, a do češtiny překládat i obtížnější texty tohoto období(např. Nestroy, Hebbel, Nietzsch), analyzovat a interpretovat nejdůležitější díla (především poezii a prózu) 19. století v kontextu soudobé filozofie(včetně historických souvislostí). Studenti mají odevzdat delší seminární práci(10 000 znaků) na zadané téma.
Osnova
  • Doba předbřeznová. Junges Deutschland a biedermeier. Zejména H.Heine a G.Büchner. Rakouská literatura, zejména F.Grillparzer a Wiener Volkstheater. Období realismu, zejména T.Storm, F.Hebbel, W.Raabe a T.Fontane. Rakouská literatura, zejména A.Stifter. Švýcarská literatura, zejména G.Keller a C.F.Meyer. Naturalismus, zejména G.Hauptmann. Další směry a proudy 90. let. F.Nietzsche.
Literatura
  • Volker Meid: Metzler Literatur Chronik. Metzler. Stuttgart. 1993.
  • MARTINI, Fritz. Deutsche Literaturgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwart. Edited by Angela Martini-Wonde. 19., neu bearb. Aufl. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1991. vii, 765. ISBN 3520196190. info
  • Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Edited by Bernd Balzer - Volker Mertens. Mannheim: Meyers Lexikonverlag, 1990. 516 s. ISBN 3-411-02702-9. info
Výukové metody
Přednášky, v semináři pak čtení a interpretace obtížných textů. Samostatné seminární práce na individuálně zadaná témata jsou přípravou k práci bakalářské.
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test a přijetí seminární práce na zadané téma.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.