NJI_27 Abschlussprüfung - Baccalarius

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (cvičící)
PhDr. Iva Kratochvílová (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
Klaus Otto Schnelzer, M.A. (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška, je zkouškou ústní i písemnou - skládá se z písemné části, tedy překladu a ústní zkoušky. Další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové/oborové práce, která musí předcházet. SZK má prokázat - schopnost studenta * kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku * reagovat v diskusi a věcně argumentovat * použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice - znalosti studenta * faktografické * základních a pokročilých metodologií v oboru * odborné literatury - dovednosti studenta * formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit * komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky * kriticky pracovat s odbornou literaturou
Osnova
  • Státní závěrečná zkouška, je zkouškou ústní i písemnou - skládá se z písemné části, tedy překladu a ústní zkoušky. Další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové/oborové práce, která musí předcházet. SZK má prokázat - schopnost studenta * kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku * reagovat v diskusi a věcně argumentovat * použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice - znalosti studenta * faktografické * základních a pokročilých metodologií v oboru * odborné literatury - dovednosti studenta * formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit * komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky * kriticky pracovat s odbornou literaturou
Literatura
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea > (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN > 80-7198-173-7.
Výukové metody
Eine kommissionelle Prüfung
Metody hodnocení
Abstimmung in der Kommission für das Staatsexamen
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Písemná část- překlad do němčiny; ústní - otázky k jazykovědě a literatuře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.