NJI_488B Projekt - verze bakalářská

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Magdalena Havlová, CSc. (pomocník)
PhDr. Dana Spěváková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na profilující činnost studentů, kteří pod vedením školitele pracují tvůrčím způsobem na projektovém úkolu. Jednotlivá projektová zadání se v jednotlivých semestrech odlišují, odrážejí momentální badatelské a didaktické potřeby a možnosti jednotlivých vyučujících.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu prokáže schopnost pracovat v menší skupince na projektovém úkolu, který jej naučí jak cílevědomému plnění zadání, tak napomůže rozvoji jeho schopností samostatné práce.
Osnova
  • Projektová náplň se v jednotlivých semestrech obměňuje, odráží potřeby studentů i pedagogů. Sahá od práce na germanistickém online-časopise, přes podpůrné konferenční projekty, tvorby antologií textů, drobnější překladatelské projekty až po aktivity zaměřené na studentské konference.
Výukové metody
Setkání, práce v projektovém týmu.
Metody hodnocení
Výstupy hodnocené vedoucím projektového týmu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.