NJK007 Didaktická dílna - jazyk

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 18 hodin za semestr. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (přednášející)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
PhDr. Dana Spěváková (přednášející)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 10:00–11:40 K24, Pá 13. 11. 10:00–11:40 K24, Pá 27. 11. 10:00–11:40 K24, Pá 11. 12. 10:00–11:40 K24, Pá 15. 1. 10:00–11:40 K24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář je zaměřen na studenty učitelství, prověřuje znalost a schopnost aplikace základních didaktických znalostí. Kromě principiálních znalostí zaměřených na přípravu, provedení a hodnocení výuky jsou metodologicky kontextualizovány základní kompetence (čtení, poslouchání, mluvení, psaní). Seminář představuje didaktickou nástavbu, neboť vychází z jazykovědných předmětů vyučovaných v magisterském cyklu a znalosti získané v těchto předmětech přetváří do tvorby kurikula předmětů němčiny, jejichž základy jsou vyučovány na středních školách a v bakalářském cyklu studia na vysoké škole. Jedná se o slovotvorbu, syntax, stylistiku a základy historického vývoje němčiny. Součástí je vytvoření malého open-moodle kurzu na zvolenou problematiku, v němž osvědčuje technické znalosti získané v předchozích předmětech, do nichž je zakomponována výuka moderních technologií.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni se orientovat v pěti klíčových kompetencích. Studenti budou disponovat znalostmi o teoreticko-metodologických základech oboru. Studenti budou schopni přenést znalosti klíčových jazykovědných předmětů do tvorby kurikula předmětů němčiny, jejichž základy jsou vyučovány na středních školách. Studenti budou schopni na zvolené témat vytvořit open-moodle kurz
Osnova
  • Osnova dle náplně předmětu, na jehož základě budou studenti zpracovávat kurikulum.
Literatura
  • JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9. info
  • HUNFELD, Hans a Gerhard NEUNER. Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts : eine Einführung. Berlin: Langenscheidt, 1992. 184 s. ISBN 3468. info
  • DOYÉ, Peter. Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. 5. Aufg. Berlin: Langenscheidt, 1992. 223 s. ISBN 3468494378. info
  • HEYD, Gertraude. Deutsch lehren :Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. 2. überarbeitete und erweit. Frankfurt am Main: Moritz Diesterweg, 1991. 290 s. ISBN 3-425-04373-0. info
  • FUNK, Hermann a Michael KOENIG. Grammatik lehren und lernen. Berlin: Langenscheidt, 1991. 160 s. ISBN 3-468-49679-6. info
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. info
Výukové metody
Seminární práce
Práce ve skupinách
Plenární diskuse
Domácí úlohy
Účast minimálně 75%
Prezentace a rozbor vytvořeného kurikula a otevřeného kurzu
Metody hodnocení
Referát na téma zadané z plánu semináře
Práce představující didaktickou nástavbu zvoleného jazykovědného předmětu vyučovaného v magisterském cyklu
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJK007