NJK25 Určující tendence současné literatury - didaktický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 14 hodin za semestr. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 10. 10:00–11:00 J22, 14:30–15:30 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům výrazné tendence německojazyčné literatury v období po r. 1945 (s důrazem na nejnovější literaturu po r. 2000). To se bude dít "induktivní" formou: konkrétní text (román), jehož úryvky se budou číst a diskutovat v seminářové části kurzu, poslouží jako východisko k představení širšího estetického nebo tematického proudu současné literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- pojmenovat a na příkladech konkretizovat výrazné tendence a proudy literatury po r. 1945,
- interpretovat kanonická i méně známá literární díla jako reprezentanty těchto proudů,
- získat orientační dovednosti v německojazyčných literárních a kulturních dějiných doby po r. 1945 (až do současnosti),
- tvořit argumentativní (komparativní) texty k vybraným aspektům současné literatury.
Osnova
  • Program kurzu se bude semestr od semestru lišit. Aktuální program bude zveřejněn před začátkem každého semestru, kdy se kurz bude realizovat.
Literatura
  • Wendelin Schmidt-Dengler (ed. Johann Sonnleitner): Bruchlinien II. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1990 bis 2008.Salzburg: Residenz, 2012.
  • Clemens Kammler: Deutschsprachige Gegenwartsliteratur seit 1989: Zwischenbilanzen, Analysen, Vermittlungsperspektiven. Heidelberg : Synchron, 2004.
Výukové metody
seminář, přednáška, četba, diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast, povinná četba, protokoly, esej
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NJK25