NJPII_275 Abschlussprüfung - Magister

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: SZk.
Vyučující
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc. (cvičící)
Garance
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The State Exam consists of oral and written parts. - a defense of a Diploma Thesis or a Minor Thesis acceptation is an inseparable prerequisite of the Exam The State Exam serves to prove that the student: * is capable of a cultivated exposition of a given academic topic, * participates in a discussion and present to-the-point arguments, * and applies his/her knowledge of literature and other sources in a discussion. - required student’s knowledge of: * facts, * basic and advanced methodologies in the field, * literature. - required student’s skills: * ability to formulate theses and claims and support them by an argument, * ability to present a summarized and clearly structured exposition of a given topic, * critical work with academic sources.
Osnova
  • Státní závěrečná zkouška, je zkouškou ústní i písemnou - skládá se z písemné části, tedy překladu a ústní zkoušky. Další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové/oborové práce, která musí předcházet. SZK má prokázat - schopnost studenta * kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku * reagovat v diskusi a věcně argumentovat * použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice - znalosti studenta * faktografické * základních a pokročilých metodologií v oboru * odborné literatury - dovednosti studenta * formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit * komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky * kriticky pracovat s odbornou literaturou
Literatura
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea > (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN > 80-7198-173-7.
Metody hodnocení
viz osnova
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.