NJ_001 Němčina - mírně pokročilí

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Yannick Manuel Baumann, M.A. (cvičící)
Mgr. Václava Beyerová (cvičící)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Mareike Brümmer, M.Ed. (cvičící)
Karolin Bůžek (cvičící)
Mgr. Anna Gašparová (cvičící)
Julia Haeussermann, M.A. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
Mgr. Semih Murić (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_001/01: Út 18:00–19:40 L42
NJ_001/02: Čt 8:00–9:40 K21
NJ_001/03: Čt 18:00–19:40 K23
NJ_001/04: Út 18:00–19:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předpokládaná vstupní úroveň A2. V případě zájmu možnost otevření seminární skupiny i na úrovni B1. Rozvrhové údaje budou oznámeny v průběhu srpna. Cílem předmětu je rozvíjení řečových dovedností (mluvení, poslech s porozuměním, čtení a psaní) a osvojování si jazykových prostředků (výslovnost, slovní zásoba, gramatika) na úrovni A2 (případně B1) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Výstupy z učení
Absolvent si osvojí správnou německou výslovnost, slovní zásobu probraných lekcí, gramatiku probraných lekcí. Absolvent má rozvinuty řečové dovednosti na úrovni A2 (B1).
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Rozdělení do kurzů podle kombinací bude vyvěšeno u rozvrhu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NJ_001