NOII_18 Kapitoly z referenční gramatiky norštiny

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Bratina (cvičící)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětů je teoretické prohloubení vybraných okruhů norské gramatiky s ohledem na kontrastivní analýzu. Posluchač bude po absolvování kurzu schopen pracovat s odbornými prameny, bude schopen kriticky posoudit jejich relevanci a význam pro danou komunikační situaci.
Osnova
  • Vybrané kapitoly referenční gramatiky.
Literatura
  • Norsk referansegrammatikk. Gyldendal, Cappelen, Aschehoug: Oslo 1999.
Metody hodnocení
prezentace odborníků v dané oblasti, diskuse v hodině, písemná příprava Ukončení: zápočet
Vyučovací jazyk
Norština
Informace učitele
Témata se určují na začátku každého běhu kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2006, podzim 2009.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/NOII_18