NOII_26 Překladová cvičení z norštiny

Filozofická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Sobková Zounková (cvičící), doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (zástupce)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:35 C31
Předpoklady
NOI_08 Norština II/1
Předpokladem je absolvování předmětů, zaměřených na osvojení praktických znalostí v norštině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět slouží k upevnění a rozvoji profesionálního přístupu k překladu z norštiny do češtiny obecně, nezaměřuje se tedy výhradně na jedinou oblast, např. beletrii.
Literatura
  • FIŠER, Zbyněk. Úkoly současné translatologie. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 183-188. ISBN 802102965X. info
Metody hodnocení
- cvičení - vyžadována domácí příprava - závěrečné hodnocení: zápočet
Vyučovací jazyk
Norština
Informace učitele
Předmět bude realizován jednou za čtrnáct dní, bloková výuka.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2010, podzim 2013, jaro 2017.