NOI_061 Úvod do lingvistiky pro nordisty

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Bratina (přednášející)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled A. o základních lingvistických pojmech a disciplínách, B. o postavení norštiny v dějinách a současnosti
Osnova
  • Lingvistika a její členění, kategorizace, základní terminologie.
  • Představitelé evropské a norské lingvistiky
  • Germánské jazyky.
  • Norština a jazykové reformy 19. a 20. stol.
Literatura
  • POSPÍŠIL, Ivo. Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty? Opera Slavica, Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, suppl. 1, s. 4-15. ISSN 1211-7676. info
  • ŠULC, Michal. Korpusová lingvistika : první vstup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 8071848476. info
  • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 3, Matematická a strojová lingvistika. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 161 s. info
  • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. ; 2. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
test
Vyučovací jazyk
Norština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: jednou za 4 - 5 let.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2006, jaro 2009, podzim 2012, jaro 2016, podzim 2020.