NOI_091 Komentovaná četba norské literatury

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj schopnosti posluchačů číst norskou literaturu v originále, schopnost analyzovat a interpretovat jednotlivá díla, texty nebo pasáže. Četba na hodinách a především v rámci domácí přípravy má poskytnout adekvátní přehled o dílech zevnitř, ale také o dílech v kontextu doby svého vzniku.
Výstupy z učení
Student je schopen číst norské texty v originále - s analytickým komentářem. Texty jsou z různých dob a v různém žánru.
Osnova
 • - norská literatura posledních tří desetiletí v evropském kontextu
 • - vybraní autoři, žánry, motivické okruhy a témata
 • - srovnání norského, dánského a švédského literárního kánonu
 • - Aksel Sandemose
 • - Hanne Oerstaviková
 • - Jan Kjaerstad
 • - Situace literárního diskursu v ostatních skandinávských státech
Literatura
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. : i. info
 • HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím :(kapitoly z literární topologie). Vyd. 1. Praha: Koniasch Latin Press, 1994. 211 s. ISBN 80-85917-03-3. info
 • MATHAUSER, Zdeněk. Mezi filosofií a poezií. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1995. 143 s. ISBN 80-7007-067-6. info
 • MATHAUSER, Zdeněk. Estetika racionálního zření. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 161 s. ISBN 8071847925. info
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Translated by Miroslav Petříček - Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 319 s. ISBN 80-7298-017-3. info
 • RICOEUR, Paul. Hermeneutics and the human sciences : essays on language, action and interpretation. Edited by John B. Thompson. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. viii, 314. ISBN 0-521-28002-8. info
 • KADEČKOVÁ, Helena a Viola PARENTE-ČAPKOVÁ. Moderní skandinávské literatury : 1870-2000. Edited by Martin Humpál. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 470 s. ISBN 8024611740. info
Výukové metody
seminar
Metody hodnocení
seminář, povinná četba literatury primární a sekundární, prezentace zahraničních přednášejících, k ukončení třeba potvrdit vlastní četbu se sestaveným slovníkem
Vyučovací jazyk
Norština
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2010, podzim 2014, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NOI_091