OJ101 Úvod do studia jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C33
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 175 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/175, pouze zareg.: 8/175, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/175
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student zná základní cíle a metody lingvistiky; chápe pojem lingvistického znaku a umí s ním pracovat; rozlišuje synchronní a diachronní metodologii lingvistiky;umí aktivně užít elementární pojmy a metody základních disciplín od fonetiky a fonologie přes morfologii a lexikologii k syntaxi.
Osnova
  • - informace, komunikace, myšlení, řeč - jazyk a mluva, úkoly jazykovědy - struktura plánů jazykovědy a její obory - plán foneticko-fonologický - morfologie, gramatické kategorie - lexikologie a sémantika - syntax - písmo jako zápis promluvy - klasifikace jazyků - genetická, areální - typologie jazyků - historická jazykověda, etymologie - nástin dějin jazykovědy - teorie "menších" oborů lingvistiky - onomastika, sociolingvistika, psycholingvistika etc.
Literatura
  • ERHART, Adolf. Základy jazykovědy. 2. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 198 s. ISBN 8004246125. info
  • SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Edited by Albert Sechehaye - Charles Bally - Tullio De Mauro, Translated by Fran. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1989. 467 s. ISBN 8020700706. info
  • HJELMSLEV, Louis. Jazyk. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 145 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 30 otázek a odpovědí s výběrem z více variant; požadovaná úspěšnost 66 %.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/OJ101

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 14:37, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému