OJ201 Morfonologie a obecná morfologie

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 12:30–14:05 B2.24
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student je schopen formulovat a definovat pojmy morfu, morfému, alomorfu, morfémové alterance a další základní termíny morfo(no)logie; zkonstruovat adekvátní morfemický model pro řešení daného problémy morfémové analýzy a užít jej či ilustrovat teoretický problém na konkrétním příkladě.
Osnova
  • - předmět studia morfologie - znak a morfém - gramatické kategorie sloves, jmen etc. - kmen - kořen - sufixy - koncovky - alternace morfémů - ablaut - syntagmatické alternace - paradigmatické alternace - reduplikace - kompozita a juxtapozice
Literatura
  • BUBENÍK, Vít. An introduction to the study of morphology. München: Lincom Europa, 1999. ix, 220 s. ISBN 3-89586-570-2. info
  • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. ; 2. info
  • RUSÍNOVÁ, Zdenka. Současná česká morfologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 119 s. ISBN 8021000872. info
Výukové metody
teoretická příprava a cvičení
Metody hodnocení
Referát; písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení zápočtem je možné pouze pro kredit typu C. Uděluje se na základě aktivní účasti při výuce. Připuštění ke zkoušce je možné jen po odevzdání vypracovaného referátu dle zadání učitele.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/OJ201

Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2018 07:10, 21. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému