OJ306 Co je ve jméně? Syntax a sémantika jmenných frází

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Po 18:20–19:55 A46
Předpoklady
Úvodní kurz syntaxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Určeno především pro posluchače FF MU
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozumět nejdůležitějším problémům spojeným se syntaxí a sémantikou jmenných frází. Bude umět aktivně aplikovat metody formální syntaxe a sémantiky na materiál přirozeného jazyka, a to jak na data ze slovanských jazyků, tak i na data z dalších indoevropských jazyků. Student si na základě nabytých znalostí osvojí vhled do současných teorií formální sémantiky a generativní gramatiky.
Osnova
  • Tento kurz je věnován problematice nominálních frázích v češtině (hlavně) a jiných přirozených jazycích (méně). Metoda: generativní syntax a formální sémentika. Okruhy: konstituentová struktura NP, sémantika vlastních jmen a predikátů, indexické výrazy, reference.
Literatura
  • Neale, Stephen (1990). Descriptions. Massachusetts, Mass.: MIT Press.
  • Diesing, Molly (1992). Indefinites. Massachusetts, Mass.: MIT Press.
  • de Hoop, Helen (1992). Case Configuration and Noun Phrase Interpretation. Groningen: Grodil.
  • bude průběžně zadávána při výuce
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška. Úspěšné zakončení je podmíněno vypracováním referátu na zadané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2008.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2009/OJ306