OJ311 Počítače a přirozený jazyk I

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Rozvrh
Út 11:40–13:15 zruseno D31
Předpoklady
Seminář navazuje na přednášku Počítače a přirozený jazyk.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář navazuje na přednášku Počítače a přirozený jazyk. V semináři se studenti seznámí s výpočetní technikou (PC), naučí se pracovat s některým textovým editorem a seznámí se alespoň se třemi textovými editory.
Osnova
  • V semináři se studenti seznámí s výpočetní technikou (PC), naučí se pracovat s některým textovým editorem a seznámí se alespoň se třemi textovými editory (ne, csed, t602, wp). V návaznosti na přednášku se pokusí v jazyce PROLOG navrhnout popis nějakého vymezeného úseku gramatiky přirozeného jazyka (např. češtiny) a vyzkoušet pomocí prologovského interpretu správnost navrženého popisu. V seminářích se studenti rovněž seznámí s konkrétními výsledky práce v oblasti počítačové lingvistiky, jichž bylo dosaženo v rámci výzkumu v kabinetu počítačové lingvistiky MU (spelling-checker, lemmatizátor, automatická morfologická a syntaktická analýza, počítačový thesaurus, strojový slovník češtiny).
Literatura
  • PALA, Karel a Klára OSOLSOBĚ. Základy výpočetní techniky pro filology. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1989. 72 s. ISBN 8021000767. info
Metody hodnocení
Předpokladem pro získání zápočtu je samostatná formulace prologovských pravidel pro popis určitého problému z oblasti gramatiky přirozeného jazyka. To předpokládá zápis pravidel za použití některého editoru a ověření jejich platnosti pomocí prologovského interpretu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2007/OJ311