OJ402 Vybrané problémy lingvistiky II - seminář k diplomní a ročníkové práci

Filozofická fakulta
jaro 2001
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
OJ601 Vybrané problémy komparace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: přednostně pro diplomandy
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Mytologická jména v jednotlivých indoevropských tradicích
Osnova
  • Mytologická jména v jednotlivých indoevropských tradicích ve světle etymologie:
  • Slovanská, baltská, germánská, keltská, římská, řecká, paleobalkánská, anatolská, indoíránská.
Literatura
  • Buck, D. 1949: Dictionary of selected synonyms. London.
  • Puhvel, J. 1996: Srovnávací mythologie.
  • ERHART, Adolf a Radoslav VEČERKA. Úvod do etymologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 304 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.