OJ404 Základy indoevropské srovnávací jazykovědy

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Kolokvium jen pro studenty, kteří nejsou zapsáni na obecnou či indoevropskou jazykovědu. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 30. 10. 10:00–15:40 K12, Pá 13. 11. 10:00–15:40 K12, Pá 11. 12. 10:00–15:40 K12, Pá 15. 1. 10:00–15:40 K12
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student umí vyjmenovat základní větve a jazyky indoevropské rodiny; dokáže demonstrovat jejich příbuznost; ovládá základní terminologii a problematiku oboru; je schopen popsat fonologický a systém rekonstruovaného prajazyka a pracovat s literaturou.
Osnova
 • Metody indoevropeistiky - komparativní metoda poznání příbuznosti indoevropských jazyků na příkladech konkrétních škol (Bopp, Schleicher, mladogramatici, strukturalismus) - různé metody poznání fonologických systémů konsonantických i vokalických, dnešní stav poznání, rekonstrukce fonologického modelu - vokalický subsystém - konsonantický substém: labioveláry vs. palatoveláry vs. veláry, opozice T vs. D vs. Dh (vs. Th) atd. - laryngální teorie - ablaut - základní hláskové zákony (Winterův, Szemerényiho, zákon palatál, Rask-Grimmův zákon..)
Literatura
 • Gamkrelidze, T. & Ivanov, V. 1984: Indoevropejskij jazyk i indoevropejcy. Tbilisi. Mallory, J. & Adams, D.Q. 1997: Encyclopedia of Indo-European Culture. London.
 • LINDEMAN, Fredrik Otto. Introduction to the "laryngeal theory". Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1997. 246 s. ISBN 3851246667. info
 • SZEMERÉNYI, Oswald. Introduction to Indo-European linguistics. Oxford: Clarendon, 1996. xxxii, 352. ISBN 0198240155. info
 • BEEKES, Robert S. P. Comparative Indo-European linguistics : an introduction : Vergelijkende taalwetenschap : een inleiding in de vergelijkende Indo-europese taalwetenschap (Orig.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. ISBN 90-272-2150-2. info
 • ERHART, Adolf. DIE INDOGERMANISCHE NOMINALFLEXION UND IHRE GENESE. INNSBRUCK: INNSBRUCKER BEITRAGE ZUR SPRACHWISSENSCHAFT, 1993. ISBN 3-85124-636-5. info
 • SZEMERÉNYI, Oswald John Louis. Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4,, durchges. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. xxv, 370 s. ISBN 3-534-04216-6. info
 • ERHART, Adolf. Indoevropské jazyky : srovnávací fonologie a morfologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. 260 p. ; 2. info
 • BRUGMANN, Karl. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen [Brugmann, 1904]. Strassburg: K.J. Trübner, 1904. xxviii, 77. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/OJ404