OJ590 Základy koptštiny IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Július Pavelčík (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je čtení jednoduchých a středně těžkých koptských textů s porozuměním.
Výstupy z učení
Student bude schopen číst středně těžké koptské texty a rozumět jim.
Literatura
  • Lambdin, T. O. Introduction to sahidic coptic. Macon, Mercer UP, 1983.
  • LAYTON, B., A Coptic Grammar With Chrestomathy and Glossary. Sahidic Dialect, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000.
  • Smith, R. Concise Coptic-English Lexicon. Grands Rapids, MI, 1983
  • Layton, B. Coptic in 20 lessons. Leuven - Paris - Dudley: Peeters, 2007
Výukové metody
Metody práce s textem (učebnicí, knihou), cvičení. Účast na semináři je povinná!
Metody hodnocení
kolokvium na základě práce v semináři
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.