OJD9 Doktorský seminář z obecné jazykovědy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
kontrola doktorského studia za běžící semestr. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je formálním nástrojem kontroly doktoranda ze strany školitele. Školitel svým zápočtem potvrzuje, že doktorand průběžně pracuje na zadaných úkolech a udržuje se školitelem patřičný styk.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: kontrola doktorského studia za běžící semestr
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Pouze pro doktorandy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/OJD9