PAM008 Kariérové poradenství ve vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Majcík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 C43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům oblast kariérového poradenství jako téma andragogického výzkumu a prioritně jako jednu z oblastí uplatnění andragogů na trhu práce. Kurz je zasazen do kontextu vývoje kariérového poradenství ve světě, mapuje typy poradenských služeb, které jsou nabízeny jako služby kariérového poradenství pro dospělé včetně specifik vedení poradenského procesu podle vybraných teorií. Pozornost je věnována kariérovému vzdělávání dospělých.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu schopni:
-identifikovat služby kariérového poradenství z nabídek služeb vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů i neziskových organizací,
- znát priority rozvoje služeb kariérového poradenství v Evropě,
- charakterizovat teorie využitelné při vedení poradenského procesu s dospělými,
- navrhnout lekci pro vybranou skupinu dospělých zacílenou na rozvoj dovedností řízení kariéry,
- budou schopni relfektovat nároky na práci kariérového poradce.
Osnova
 • Osnova kurzu:
 • 1. Charakteristika a trendy v rozvoji kariérového poradenství v Evropě.
 • 2. Typy služeb kariérového poradenství v Evropě i ČR, jejich význam pro jedince i pro společnost a role služeb kariérového poradenství v politice zaměstnanosti, vzdělávací politice a sociální politice státu.
 • 3. Poradenský proces a specifika poradenského procesu pro různé skupiny dospělých
 • 4. Teorie kariérového rozhodování (např. Parsons, Holland, Schein).
 • 5. Teorie zaměřené na proces kariérového vývoje (Ginsber, Super).
 • 6. Soudobé teorie kariérového rozvoje (Savickas, Patton and McMahon).
 • 7. Kariérové informace a práce s nimi v průběhu poradenského procesu.
 • 8. Kariérové vzdělávání jako součást kariérového poradenství(modely kariérového vzdělávání v rámci formálního vzdělávání v ČR a inspirace ze zahraničí).
 • 9. Kariérového vzdělávání pro dospělé (rozvoj dovedností řízení kariéry, systém mapování a hodnocení kompetencí dospělých, tvorba kurikula vzdělávacích lekcí, příklady lekcí).
 • 10. Kariérový poradce: náplň práce, kvalifikační profil, kompetence, vzdělávání kariérových poradců.
 • 11. Diskuse vytvořených lekcí pro vybrané skupiny dospělých.
Literatura
  povinná literatura
 • Patton, W., McMahon M. Career development and Systems Theory. Connectiong Theory and Practice. 3. vydání. Sense Publisher, 2014
 • SHARF, Richard S. Applying career development theory to counseling. 6th ed., International ed. Australia: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013. xviii, 498. ISBN 9781285176062. info
 • Kariérový rozvoj na pracovišti : průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. Translated by Silva Ginterová - Eva Kožnarová. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 127 s. ISBN 9788087335062. info
 • Multikulturní poradenství : teoretické základy a osvědčené postupy v Evropě. Edited by Mika Launikari - Sauli Puukari. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2009. 291 s. ISBN 9788087335079. info
 • International handbook of career guidance. Edited by James A. Athanasou - Raoul van Esbroeck. Sydney: Springer, 2008. xxiii, 741. ISBN 9781402062292. info
 • VENDEL, Štefan. Kariérní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024717319. URL info
 • HANSEN, Ellen. Kariérové poradenství : příručka pro země s nízkými a středními příjmy. Vyd. 1. Praha: Dům zahraničních služeb MŠMT, 2007. x, 110. ISBN 9788090400528. info
  doporučená literatura
 • Hooley, T., Sultana, R., Thomsen, R. (Eds.) Career guidance for social justice. Routledge, 2018
 • KIDD, Jennifer M. Understanding career counselling : theory, research and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 2006. xiii, 160. ISBN 1412903394. info
Výukové metody
Přednáška, seminární cvičení, diskuse/exkurze, samostudium.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jako kombinace přednášek, cvičení, exkurze a samostudia. Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou udělení zkoušky je odevzdání skupinového projektu (lekce kariérového vzdělávání pro vybranou skupinu dospělých) a absolvování písemného testu.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=934
Další literatura: Career guidance. A Handbook for Policy Makers. (2004). Dostupné z http://www1.oecd.org/publications/e-book/9104021E.pdf CEDEFOP (2010). Access to success lifelong guidance for better learning and working in Europe. Dostupné z file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/4092_EN.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PAM008