PAN130 Andragogický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 17:30–19:05 L35
Předpoklady
PAN001 Andragogika I || PAN008 Kariérové poradenství (VD) || PAN003 Vzdělávací politika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: rozšířit teoretickou andragogickou přípravu o reálná setkání a diskuse se zajímavými lidmi ze soukromého i veřejného sektoru, kteří jsou kompetentní v problematice rozvoje lidských zdrojů, aktivně se věnují personalistice, otázkám spojeným se zaměstnatelností, s rekvalifikacemi apod., s odborníky z řad lektorů dalšího vzdělávání dospělých, s odborníky na ekonomická témata týkající se rozvoje lidských zdrojů a s řadou dalších; motivovat studenty k reflexi aktuálních témat v celé šíři dalšího vzdělávání dospělých; umožnit setkání s lidmi dlouhodobě působícími v oblasti rozvoje lidských zdrojů jak v resortech státní správy tak na personálních odděleních ve firmách a tím přiblížit studentům jejich možné reálné uplatnění;
Osnova
  • Témata jsou pro každý semestr zveřejňována v ELFu a na webu Centra inovace andragogických studií www.projektcias.cz. Andragogický seminář harmonogram pro podzim 2013: učebna L 10, čtvrtky 14:15 -16:15 3.10.2013: Univerzity třetího věku (PhDr. Naděžda Špaténková, Ph.D.) 17.10.2013: Řízení lidských zdrojů (Mgr. Kamila Krutilová) Daido Metal Czech 31.10.2013: Řízení lidských zdrojů (Mgr. Marcela Brožová)Automotive Lighting Jihlava 7.11.2013: Agemanagement (Mgr. Ilona Štorová) 28.11.2013: Lidské zdroje (Ing. Adam Beran)Zetor Tractors a.s. 12.12.2013: Řízení lidských zdrojů (Mgr. Petr Pokorný)
Literatura
    doporučená literatura
  • PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník : lidské zdroje (Variant.) : Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. info
  • PALÁN, Zdeněk. Další vzdělávání ve světě změn. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 72 s. ISBN 9788086723310. info
  • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
  • PALÁN, Zdeněk. Vzdělávání dospělých a Evropa. Edited by Ladislav Rýznar. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 8070418796. info
Výukové metody
diskuse, přednášky, aktivní účast na přednáškách a workshopech, účast na 5 seminářích je povinná - řádně omluvena 1 absence
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem.
Informace učitele
více informací na stránkách CIAS: www.projektcias.cz Předmět je realizován v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0195 Inovace a modernizace přípravy studentů pro komplexní uplatnění ve vzdělávání dospělých. Projekt je spolufinancován ESF a MŠMT ČR. Andragogický seminář bude probíhat pravidelně ve čtvrtek v učebně L10 (vedle pracovny CIAS v přízemí (budova FF, Veveří 28) od 14:10-16:00 přesný harmonogram bude zaslán všem zapsaným studentům na začátku semestru. Nedílnou součástí udělení zápočtu je splnění 80% účasti na seminářích v semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednostně je kurz určen pro studenty 3. a 4. semestru nav. mgr. studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019.