PAN131 Education and schooling in the 21st century

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šlapalová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:00–17:40 D32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je prezentace realizovaných výzkumných záměrů, diskuse k průběhu výzkumů, prezentace krok za krokem od nápadu po publikování výsledků výzkumu. Student by měl získat přehled o výzkumných aktivitách Ústavu pedagogických věd, měl by dokázat sestavit výzkumný záměr a orientovat se v aktuálních trendech pedagogického výzkumu.
Osnova
  • Hlavní témata: Decoding working places as learning spaces. Power and Communication in the Classroom. Space in Classroom Communication. Research in Adult Education. Intergenerational Learning in the Family and Family Context.
Literatura
Výukové metody
přednášky, prezentace, diskuse
Metody hodnocení
zápočet, 80% účast na semináři v průběhu semestru je podmínkou udělení zápočtu
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PAN131