PAN144 Digital technologies in education

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (lecturer)
Mgr. Hana Staudková (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 17:30–19:05 B2.33
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is an introduction into study of ICT issues in the area of education. Information and Communication Technologies (ICT) in education are discussed from different perspectives and at different levels. Students will familiarize themselves with didactic technologies and will learn to use them in a practical way. Especially, they will focus on implementing ICT in school education (e.g. in teachers work, school life) and in adult education. Attention is also paid to research of the issues, already conducted research projects, their results, possibilities to find empirical data about ICT in education etc. After completing the course students should have an insight into general issues of ICT implementation in education and possibilities of related research work, they will be familiar with some educational-political documents treating ICT in education, they will be able to find empirical data on the topic and interpret them. Students will gain an overview of (not only) possibilities of didactic use of ICT in school. Besides, they will be able to use modern didactic technological appliances.
Syllabus
 • Introduction (Sources, Definition of the Subject, etc.)
 • ICT in Education (General, Theoretical View)
 • ICT in School, in School Education and in Teacher’s Work
 • ICT in Adult Education Research of ICT
Literature
  required literature
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
  recommended literature
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1. info
  not specified
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů (E-portfolios as a different approach to learning and assessment of students). Řízení školy: Speciál pro střední školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, p. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole (Online technologies in present schools). Řízení školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, vol. 10, No 3, p. 21-23. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost (E-learning - tradition, present and the future). In SOJKA, Petr and Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 13-27, 15 pp. ISBN 978-80-210-5528-5. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part I.). Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 4, p. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part II.). Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, p. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Vysokoškolské studium v éře sociálních sítí (pohledem studentů) (Tertiary education in the era of social networking (through students` eyes)). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2010. p. 285-290, 6 pp. ISBN 978-80-7435-067-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy, Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning z druhé strany: pohled studentů (E-learning from the other side: students` point of view). In SCO 2005. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 223-228, 6 pp. ISBN 80-210-3699-0. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365, 4 pp. ISBN 80-244-1079-6. info
 • ZOUNEK, Jiří, Rostislav KŘÍŽ and Zuzana KUNZOVÁ. Internet nejen pro studenty : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 104 s. ISBN 8024705702. info
 • ZOUNEK, Jiří and Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 136 s. ISBN 8024700441. info
Teaching methods
instructions for performing the project work; preparation of joint project work by the students; presentation and discussion of project papers;
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; Report
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/PAN144