PANK005 Qualitative Research

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Majcík (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is designed for students interested in theoretical and practical introduction to qualitative research methodology. The axis of the course consists in individual, step-by-step guided work on a student’s research project. Students acquire basic skills of qualitative research project planning, data collection tools preparation, and data collection and processing
Syllabus
 • 1. Theoretical and methodological basics of qualitative research
 • 2. Possibilities and limits of qualitative research
 • 3. Qualitative research design
 • 4. Qualitative research phases and their planning 5. Data collection techniques
 • 6. Conduct and recording of interviews
 • 7. Qualitative analysis of data: open coding
 • 8. Qualitative analysis of data: analytical story coding frame
 • 9. Report writing
 • 10. Quality criteria in qualitative research
Literature
  required literature
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (Qualitative Research in Educational Sciences: Game Rules). Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  recommended literature
 • GAVORA, Peter. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2007. 229 s. ISBN 9788022323178. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • HOLLIDAY, Adrian. Doing and writing qualitative research. London: SAGE, 2002. xi, 211. ISBN 0761963928. info
Teaching methods
lectures, class discussion, group project
Assessment methods
final defense of a completed research report
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/PANK005