PAPVA_02 Paleolit Předního východu

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Valášková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Přednáška má poskytnout základní přehled o paleolitickém vývoji a materiální kultuře na Předním východě od objevení se člověka moderního typu až po přijetí produktivního způsobu hospodaření. Témata budou zaměřena na otázky vzájemného působení člověka a přírodního prostředí, na sociální a duchovní vývoj v průběhu posledního glaciálu a na proměny společnosti předcházející vznik zemědělství na Předním východě. Studenti získají základní přehled o literatuře a hlavních tématech, která jsou badateli pro dané období diskutována.
Osnova
  • Seznam témat: 1. Chronologické a geografické vymezení 2. Dějiny výzkumů paleolitu a epipaleolitu na Předním východě 3. Otázka stop nejstaršího osídlení 4. Starý paleolit 5. Střední paleolit – neandertálci versus moderní lidé 6. Počátky mladého paleolitu – ex oriente lux? 7. Vyspělý mladý paleolit 8. Pozdněpaleolitičtí lovci a sběrači (kebarien) 9. Způsob obživy a materiální kultura v pozdním paleolitu 10. Pohřbívání a rituál v pozdním paleolitu 11. Předpoklady vzniku neolitu na Předním východě (klima, surovinová základna, domestikace, sociální zralost...) 12. Počátky domestikace (natufien, nemrikien) 13. Vznik zemědělství na Předním východě
Literatura
  • Akkermans, P.M.M.G. and Schwartz, G.M. 2003: The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (ca. 16 000-300 BC). Cambridge: Cambridge University Press.
  • Bar-Yosef, O. and Valla, F. 1991: The Natufien Culture in the Levant. Ann Arbor, Michigan: International Monographs in Prehistory.
  • Matthews, R. 2000: The early prehistory of Mesopotamia 500,000 to 4,500 bc. Subartu V, Turnhout: Brepols Publishers.
  • Mithen, S. 2006: Konec doby ledové. Dějiny lidstva od r. 20 000 do r. 5000 př. Kr. Praha: Nakl. BB/art s.r.o.
  • Moore A.M.T. – Hillman, G.C. – Legge, A.J. 2000: Village on the Euphrates. From foraging to farming at Abu Hureyra. Oxford: Oxford University Press.
  • DICTIONNAIRE DE LA PRÉHISTOIRE A. Leroi-Gourhan. PUF Paris 1988 a další aktualizovaná vydání. 1222 stran.
  • Laet, S.J. De ed.: History of Humanity vol. I: Prehistory and Beginning of Civilisation. UNESCO Paris and Routledge London 1994. 716 stran
  • Bosinski, G.: Les origines de l’homme en Europe et en Asie. Atlas des sites du Paléolithique inférieur. Errance, Paris 1996, 176 stran.
Výukové metody
přednášky, dokumentární film
Metody hodnocení
2 P, Zk Požadavky ke zkoušce: dobrá orientace v problematice paleolitu Předního východu. Znalost terminologie a chronologie jednotlivých skupin památek včetně příslušné literatury. Znalost pramenů hmotné kultury daného období a teritoria. Účast:70%
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2019.