PAPVA_09 Moderní spisovná arabština pro pokročilé IB. Hovorový jazyk

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:50–13:15 B2.44
Předpoklady
PAPVA_08 Arabština pro pokročilé IA
Predmet nadväzuje na kurz PAPVA_08 Moderní spisovná arabština pro pokročilé I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 1/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Prostredníctvom kurzu si študenti prehĺbia znalosť zložitejších syntaktických konštrukcií dôležitých pre porozumenie spisovnému jazyku. Pozornosť bude venovaná predovšetkým rozvoju aktívnej znalosti jazyka v jeho písomnej aj hovorenej podobe, s využitím audiovizuálnych materiálov, ako aj pôvodných a upravených textov. Výstupná úroveň: B1.1. podľa SERR.
Výstupy z učení
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný:
- čítať nevokalizovaný text pokročilejšej náročnosti a rozsahu;
- vyjadrovať komplexnejšie syntaktické vzťahy v arabčine;
- vyjadrovať želania v arabčine;
- porozumieť komplexnejšiemu textu a hovorenému slovu.
Osnova
  • Želacie vety. Veta stavová. Slovesá začatia. Slovesá priblíženia sa.
Literatura
  • Schulz, E., Krahl, G., Reuschel, E.: Standard Arabic, Cambridge University Press, Cambridge, 2000
  • Brustad, K., Al-Tonsi, A., Al-Batal, M.: Al-kitaab fii Ta´allum al-´Arabiyya with DVDs, Part Two, Second Edition, Washington , D.C., 2007.
  • BAHBOUH, Charif, Jiří FLEISSIG a Karel KELLER. Arabština pro pokročilé. Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd, 2008. 180 s. ISBN 978808614951X. info
  • OLIVERIUS, Jaroslav a František ONDRÁŠ. Moderní spisovná arabština : vysokoškolská učebnice. Praha: Set out, 2007. 287 s. ISBN 8086277518. info
  • OLIVERIUS, Jaroslav. Kapitoly ze syntaxe moderní spisovné arabštiny. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 255 s. ISBN 80-7184-785-2. info
  • KROPÁČEK, Luboš. Arabsko-český, česko-arabský slovník : 4500 nejpoužívanějších slov denního tisku, úředních listin a naukové prózy [Kropáček, 1984]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
Výukové metody
Gramatické a konverzačné cvičenia, čítanie nevokalizovaných textov, práca so slovníkom, posluch.
Metody hodnocení
Písomný test na konci semestra: porozumenie písanému textu, porozumenie hovorenému textu, preklad. 2 priebežné testy počas semestra (zamerané na gramatiku a syntax).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/PAPVA_09