PAPVA_17 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (cvičící)
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Maximilian Wilding (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Bakalářská diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury, analýzy zkoumaného materiálu a schopnost odborné komunikace se školitelem a konzultanty. Důraz se klade na technickou úroveň dokumentace, odbornou terminologii a na techniku práce s odbornou literaturou.
Osnova
  • anotace, vlastní text, obrazová dokumentace, grafy, bibliografie Předepsaná délka textu bakalářské diplomové práce je 70 000 znaků (včetně mezer). Do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát a obsah. Součástí rozsahu textu práce není katalog, seznam objektů, ani seznam literatury.
Literatura
    povinná literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
Výukové metody
teoretická příprava, napsání diplomové práce na dané téma, průběžná komunikace se školitelem a konzultanty
Metody hodnocení
odborný posudek školitele a jednoho oponenta ústní obhajoba diplomové práce stupněm započteno či nezapočteno
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.