PAPVB_01 Literatura starého Orientu

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Tkáčová (přednášející), Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz by měl opatřit studentům základní náhled do počátků a struktury literatury Předního východu.
Osnova
 • Náboženské mýty staré Mezopotámie.
 • Hrdinské eposy sumerské literatury.
 • Hymny bohů a chrámů.
 • Královské chvalozpěvy.
 • Historiografické a narativní texty.
 • Žalozpěvy.
 • Právní kodexy a soudní dokumenty.
 • Dokumenty civilního práva.
 • Mezinárodní diplomatické dokumenty.
 • Korespondence.
 • Slovníky a encyklopedie.
 • Věštecké texty.
 • Epigrafické dokumenty.
Literatura
 • Jean-Jacques Glassner: Mezopotámie – 34. století př.n.l. až 539 př.n.l., Praha 2002.
 • Wayne Horowitz: Mesopotamian Cosmic Geography, Winona Lake 1998.
 • HELLER, Jan. Encyklopedie starověkého Předního východu. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 447 s. ISBN 80-85983-58-3. info
 • Mýty staré Mezopotámie : sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1977. 371 s., [1. info
Výukové metody
přednášky spojené s diskuzí
Metody hodnocení
kolokvium - písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.