PB11PA10 Ročníková práce

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ondřej Bárta (cvičící)
Mgr. Pavel Čopf (cvičící)
Mgr. Anna Drexlerová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (cvičící)
Mgr. Klára Holíková (cvičící)
Mgr. Ksenia Kryuchkova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jitka Pilerová (cvičící)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková (cvičící)
Mgr. Anna Římánková (cvičící)
Mgr. Jana Sedláčková, DiS. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Šťastný (cvičící)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (cvičící)
Mgr. Kristýna Vlčková (cvičící)
Mgr. Tereza Vychopňová (cvičící)
Mgr. Klára Záleská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Žďárková (cvičící)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 15:50–17:25 B2.43
Předpoklady
PB11PA3 Obecná pedagogika && PB12PA13 Sociální pedagogika && PB12JA11 Ped. teorie && PB12JA14 Základy poradenství
Předmět je možno zapsat po vykonání souborné zkoušky. Ročníkovou práci student odevzdává v rozmezí třetího semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ročníková práce by měla mít charakter odborného vědeckého článku. Ten je specifickým druhem vědeckého textu, který přináší nové (nově interpretované) poznatky určené primárně vědeckým pracovníkům v dané vědní disciplíně. Student formuluje v rámci zastřešujícího tématu zúžené, dílčí téma ročníkové práce, které se rozhodne zpracovat. Absolvování ročníkové práce je povinné v bakalářském cyklu studia.
Absolvent kurzu bude ovládat dovednosti potřebné pro psaní odborného textu. Konkrétně se jedná o práci s odbornou literaturou, vytváření osnovy, posouzení kvality odborného textu, psaní recenze, psaní uceleného odborného textu na zadané téma a prezentace výsledků práce (obhajoba práce).
Osnova
 • Pokud chcete absolvovat ročníkovou práci, musíte si nejdříve registrovat a zapsat předmět Ročníková práce v IS. Během září si každý student zvolí svého konzultanta a dohodne se s ním na konkrétním tématu práce. Jestliže tak v tomto období neučiníte, bude Vám konzultant přidělen. V říjnu odstartuje cyklus přednášek, na nichž bude studentům vysvětleno, jak při tvorbě textu postupovat a čeho se vyvarovat. Samotnou práci na textu bude řídit Váš konzultant a je záhodno řídit se jeho pokyny. Nejprve budete mít za úkol vypracovat téma, seznam a rešerši základní literatury a osnovu práce a posléze celou ročníkovou práci. Termíny odevzdání práce jsou dva: první je doporučený a umožňuje, aby student, který odevzdá práci v tomto termínu, dostal zpětnou vazbu ještě před finálním odevzdáním ročníkové práce. Druhý termín je tedy termín odevzdání úplné a dokončené ročníkové práce. Práci poté budete obhajovat v seminární skupině svého konzultanta. Každý student vypracuje posudek na práci jednoho ze svých kolegů a naopak si připraví reakci na posudek, který některý z kolegů napíše na jeho práci. O konečném výsledku rozhoduje konzultant práce.
 • Přednášky
 • Září registrace a zápis předmětu v IS
 • Výběr konzultanta a dohoda na tématu
 • Přednáška Co je odborný text?
 • Přednáška Jak vystavět osnovu textu?
 • Přednáška Jak pracovat s informacemi a literaturou?
 • Přednáška Jak obhajovat ročníkovou práci?
 • Odevzdání první verze ročníkové práce
 • Závazné odevzdání finální verze ročníkové práce
Literatura
  neurčeno
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Tomáš Janík - Milada Rabušicová - Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
vysvětlení zadání seminárních projektů; společná práce studentů na projektech; prezentace a diskuze o výsledcích projektů; přednáška diskuze se studenty;
Metody hodnocení
Podmínka pro udělení zápočtu:
1. účast na přednáškách
2. účast na konzultacích organizovaných daným vedoucím ročníkové práce
3. odevzdání ročníkové práce
4. psaní posudku na jednu jinou ročníkovou práci
Informace učitele
http://elf.phil.muni.cz/elf/
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF, do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky jeho absolvování předmětu, témata prací, požadavky na jejich zpracování, způsoby prezentace prací (jsou-li zadány) apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.