PB11PA8 Praxe v zařízeních sociální práce

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
Praxe v celkovém rozsahu 30 hodin. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (cvičící)
Mgr. Kateřina Pevná (cvičící)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:50–12:25 K33
Předpoklady
PB21PA18 Sociální práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe je zaměřena na specifika sociální práce při zvládání obtížných sociálních situací s ohledem na sociální fungování klienta v těchto situacích. Z tohoto důvodu je směrována do institucí sociální práce (např. sociální odbory městských částí, obcí a magistrátů, pečovatelská služba, domovy důchodců, charitativní a jiné neziskové organizace). Cílem kurzu je seznámit studenty s charakterem, organizací, konkrétní povahou poskytovaných služeb a fungováním pracovníků v rámci vybrané instituce. Praxe umožní studentům poznat zaměření a klientelu v různých institucích, specifika práce a poslání vybraných institucí a budou schopni identifikovat některá z významných dilemat, s nimiž se sociální pracovníci ve své práci s klienty střetávají, poznají základní způsoby jejich zvládání.
Osnova
  • V průběhu kurzu účastníci nejprve nastudují odbornou literaturu vztahující se k tématu a internetové stránky zvolené instutuce, ve které praxi realizují. Studeni v průběhu praxe (30 hodin) pracují podle zadaných úkolů (orientace na profesní dilemata, etiku práce, dobrovolnictví apod.). Každý student vypracuje závěrečnou zprávu z praxe, kterou v závěrečném setkání diskutuje v týmu s ostatními studenty a vyučujícím. Počítá se s 20 hodinami přímé práce v organizaci a s 10 hodinami přípravy a práce na zadaném úkolu. Komplexní podporu pro absolvování kurzu studenti naleznou v e-learningové aplikaci ELF.
Literatura
  • NAVRÁTIL, Pavel. Emoční sebereflexe jako předpoklad kvalitní sociální práce. In Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století. 1th. Litomyšl: Město Litomyšl, 2009. s. 31-46, 16 s. info
  • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073675028. info
  • MACKOVÁ, Marie. Etika sociální práce a člověk v nouzi. 2006. info
  • Sociální práce jako životní pomoc. Edited by Pavel Mühlpachr. Vydání první. Brno: MSD, 2006. 228 stran. ISBN 8086633624. info
  • BLÁHA, Jan a Jana ŠEMBEROVÁ. Anglický výkladový slovník : vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky a sociální práce. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 192 s. ISBN 8072544675. info
  • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 100 s. ISBN 8021033231. info
  • MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 287 s. ISBN 80-7178-549-0. info
  • ŘEZNÍČEK, Ivo. Metody sociální práce :podklady ke stážím studentů a ke kazuistickým seminářům. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 75 s. ISBN 80-85850-00-1. info
Výukové metody
praxe, reflexe praxe
Metody hodnocení
Typ výuky: bloková výuka, zápočet (odevzdání individuálního výstupu z praxe, aktivní podíl na skupinové prezentaci) Požadavky k ukončení: Plnění zadaných úkolů v předepsaných termínech, prezentace seminárního úkolu.
Informace učitele
Praxe se zapisuje po absolvování kurzu Sociální práce. Kurz má e-learningovou formou, kde jsou zveřejněny podmínky ukončení aktuálně probíhajícícho kurzu a další doplňující údaje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.