PB11PB4 Základy analýzy kvantitativních dat

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 B2.33
Předpoklady
PB21JA25a Metody a techniky ped. výzkumu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je přiblížit studentům základy statistické analýzy dat získaných v kvantitativním výzkumu (survey). Studenti seznámí především se způsoby práce se statistickými soubory a proměnnými: vytvoření sou-boru, navádění a čištění dat, operace se soubory, transformace dat uložených v jiném tvaru, vytváření nových proměnných, výběr případů; a se základními postupy statistické analýzy dat.
Osnova
  • 1) Kvantitativní výzkum – paradigma, východiska 2) Data – měření, kódování, datové matice 3) Statistické zpracování – možnosti, omezení 4) Princpipy deskiptivní statistiky 5) Univariační anlýzy dat – frekvenční analýza 6) Rozložením kategorizovaných i spojitých dat 7) Porovnáváním rozložení dat a středních hodnot těchto rozložení 8) Základy inferenční statistiky a testování statistických hypotéz; 9) Hledáním vztahů mezi proměnnými a posouzením síly těchto vztahů -bivariační analýza pomocí kontingenčních tabulek, korelační analýzy;
Literatura
    doporučená literatura
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. 695 s. ISBN 9788073674823. info
  • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.