PB12JA12 Sociální psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína uvede posluchače do problematiky sociální psychologie. Budou diskutována témata jako: pojem situace, interpretace situace, sociální interakce, identifikace, jednání, principy sdružování, psychologie davu, teorie učení, teorie sociální interakce, teorie pole, teorie sociální percepce, teorie kognitivní disonance, krize v sociální psychologii, psychologická a sociologická sociální psychologie. Pozornost bude směřovat i k metodologickým otázkám sociální psychologie (sémantický diferenciál, sociálně psychologické experimenty - efekt experimentátora, sociometrie, akční výzkum). Samostatně bude rozebrán symbolický interakcionismus, socializace osobnosti, sociální schémata, sociální identita, kulturní kontexty - etnocentrismus, sebepojetí - sebeúcta, sebeobraz, kulturní kontexty jáství, model jáství. Velká pozornost bude věnována sociální interakci, sociální facilitaci, teorii sociálního ovlivnění, skupinovým procesům, skupinové komunikaci, kulturním vzorcům, sociální percepci, implicitní teorii osobnosti, atribuování výkonu, interpersonálním vztahům, postojům, hodnotám, složkám postojů, vývoji postojů, změnám postojů, měření postojů, neverbální a verbální komunikace, metakomunikaci, atribuční teorii, atribučním chybám, konfliktům, spolupráci.
Výstupy z učení
Posluchač bude uveden do problematiky sociální psychologie. Student bude po absolvování předmětu schopen diskutovat témata jako: pojem situace, interpretace situace, sociální interakce, identifikace, jednání, principy sdružování, psychologie davu, teorie učení, teorie sociální interakce, teorie pole, teorie sociální percepce, teorie kognitivní disonance, krize v sociální psychologii, psychologická a sociologická sociální psychologie. Studen bude schopen uplatnit znalosti i k metodologickým otázkám sociální psychologie (sémantický diferenciál, sociálně psychologické experimenty - efekt experimentátora, sociometrie, akční výzkum). Samostatně bude rozebrán symbolický interakcionismus, socializace osobnosti, sociální schémata, sociální identita, kulturní kontexty - etnocentrismus, sebepojetí - sebeúcta, sebeobraz, kulturní kontexty jáství, model jáství. Velká pozornost bude věnována sociální interakci, sociální facilitaci, teorii sociálního ovlivnění, skupinovým procesům, skupinové komunikaci, kulturním vzorcům, sociální percepci, implicitní teorii osobnosti, atribuování výkonu, interpersonálním vztahům, postojům, hodnotám, složkám postojů, vývoji postojů, změnám postojů, měření postojů, neverbální a verbální komunikace, metakomunikaci, atribuční teorii, atribučním chybám, konfliktům, spolupráci.
Osnova
  • 1. Úvod. Nature x nurture 2. Intraindividuální procesy: paměť, rysy osobnosti, seberegulace, emoční inteligence atd. 3. Interpersonální procesy: komunikace, persuaze 4. Skupinové procesy: vliv sociální skupiny na jedince, deindividuace, sociální poslušnost atd. 5. Meziskupinové procesy: stereotypy a předsudky, genderové aspekty atd.
Literatura
    povinná literatura
  • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
  • MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 126 s. ISBN 9788072946990. info
  • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 301 s. ISBN 9788024734347. info
    doporučená literatura
  • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
  • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vyd. 6. Praha: Portál, 2011. 166 s. ISBN 9788073679095. info
Výukové metody
teoretické přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
Součástí předmětu je i dobrovolná účast na výzkumu (dotazníkovém), která je oceněna bonusovým počtem bodů k celkového počtu možných získaných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.