PB12JA16 Social guidance services

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Pevná (lecturer)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (assistant)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (assistant)
Supervisor
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Tue 17:30–19:05 K32
Prerequisites
PB12JA14 Introduction to Counseling && PB21PA18 Social Work
The prerequisite is knowledge gained in the courses Introduction to counseling and Social work.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
After completing the course students will understand issues of social services provision in the Czech Republic, specifically in the area of social counseling. They will be able to explain basic principles of providing social counseling, including legislative background of the field. In addition, they will be able to theorize the field through postmodern counseling theory. They will also be able to distinguish different target groups of social counseling and select appropriate interventions and actions as well as understand both qualitative and quantitative evaluation tools that are applied within social counseling.
Syllabus
 • 1. Introduction of social services with an emphasis on counseling area, incl. historical development in the area 2. A principle of social counseling and legal framework 3. Postmodern counseling theories 4. Standards of social counseling services 5. Specifics of social counseling services aimed at target group of the unemployed / at risk of poverty, homelessness 6. Specifics of social counseling services for the target group of seniors 7. Specifics of social counseling services for the target group of ethnic minorities 8. Specifics of social counseling services for the target group of sick and disabled people 9. Counseling in the penitentiary area 10. Monitoring and evaluation of social services
Literature
  required literature
 • MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 328 s. ISBN 9788024731483. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. 194 s. ISBN 9788026200413. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • Sociální práce v praxi : specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Edited by Oldřich Matoušek - Pavla Kodymová - Jana Koláčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 351 s. ISBN 807367002X. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 pp. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 8071784737. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON and Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
Teaching methods
lectures, presentations of practitioners, self-study of literature related to individual topics
Assessment methods
Written test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/PB12JA16