PB12PB3 Adaptačně motivační kurz

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/16/0. kurz 2 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ingrid Procházková (přednášející)
Mgr. Klára Záleská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/60, pouze zareg.: 0/60
Jiné omezení: Kurz proběhne v termínu 1. - 3. 10. 2012
Mateřské obory
Cíle předmětu
Dvoudenní pobytový adaptačně motivační kurz určený nastupujícím studentům Ústavu pedagogických věd. Datum konání se dozvíte v předstihu dopisem, e-mailem a na společné schůzce v rámco orientačního týdne. Jeho cílem je pomoci studentům přístupnou formou v jejich adaptaci na prostředí univerzity a fakulty. Prostřednictvím různorodých aktivit zážitkové pedagogiky mají tak studenti možnost získat základní informace o akademickém "životě", o jeho nárocích a možnostech apod. Hlavním cílem motivační části kurzu je zprostředkování informací o studovaném oboru, možnost vzájemného sdílení dílčích očekávání mezi studenty a vyučujícími, podpora tvorby příznivého sociálního klimatu na pracovišti, podpora reflexe individuálních motivů studentů ke studiu a jejich ukotvení v kontextu reálné praxe apod.
Osnova
  • Osnova kurzu: - informační setkání - sociálně adaptační část kurzu - motivačně oborová část kurzu - závěr a hodnocení kurzu
Literatura
  • BUNTING, Camille J. Interdisciplinary teaching through outdoor education. Champaign: Human Kinetics, 2006. xii, 243. ISBN 0736055029. info
  • GILBERTSON, Ken. Outdoor education : methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. ix, 214. ISBN 0736047093. info
  • SVATOŠ, Vladimír a Petr LEBEDA. Outdoor trénink : pro manažery a firemní týmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 192 s. ISBN 8024703181. info
  • MARTIN, Andy, Daniel FRANC a Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ. Outdoor and experiential learning : an holistic and creative approach to programme design. London: Gower, 2004. xv, 198. ISBN 056608628X. info
Výukové metody
Interaktivní bloková výuka mimo Brno.
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení: Aktivní účast. K ukončení kurzu je také nutné podepsání prezenční listiny kurzu a odevzdání formuláře a formuáře zpětné vazby.
Informace učitele
Podrobnější informace se dozvíte na informační schůzce Ústavu pedagogických věd. Studenti si hradí ubytování a stravu samostatně - částka v rozmezí 650 - 800 Kč. Kurz proběhne pro obor Sociální pedagogika a poradenství v termínu 26. - 27. 9. 2017 a pro obor Pedagogika v termínu 28. - 29. 9. 2017 v RS Čermák - Sloup.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.