PB22JA32 Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. Martin Majcík (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se obeznámí se základními východisky andragogiky a principy rozvoje lidských zdrojů v mezinárodním, národním, regionálním a podnikovém kontextu. Naučí se uvažovat o vzdělanostní, gramotnostní a kompetenční úrovni lidí s ohledem na plnění základních životních a sociálních rolí. Studenti porozumí pluralitě zájmů o vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů a budou reflektovat potřeby jednotlivých aktérů.
Osnova
 • Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v současnosti, kontext problematiky. Základní dokumenty pro ČR, EU.
 • Andragogika a rozvoj lidských zdrojů - základní teze oborů.
 • Trh práce, jeho ukazatele, statistické zdroje, aktuální stav, perspektivy vývoje a důsledky pro vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů.
 • Ověřování výsledků dalšího vzdělávání.
 • Rozvoj lidských zdrojů v mezinárodní a české perspektivě. Výzkumy a analýzy.
 • Personalistika a personální management.
 • Základní pojmy RLZ. Učení, výkon a změna jako tři předměty zájmu RLZ. Vzdělávání, výcvik a rozvoj lidí. Sociálně zodpovědný RLZ.
 • Vybrané oblasti andragogické didaktiky.
 • Organizační chování.Individuální rozvoj a organizační rozvoj.
 • Pluralita zájmů o učení se a vzdělávání dospělých: stát, organizace, jednotlivec.
 • Vzdělávání dospělých a rozvoj lidských zdrojů v managementu, personalistice a dalších oborech.
 • Učení pro pracoviště
Literatura
  povinná literatura
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 152 s. ISBN 978-80-210-5116-4. info
  doporučená literatura
 • Dokumenty, vize a strategie ošetřující téma lidských zdrojů na evropské, české a regionální úrovni budou zadávány v průběhu kurzu.
 • NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení. In Pracoviště jako prostor k učení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 s. ISBN 978-80-210-4918-5. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 s. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0. info
 • Nezaměstnanost jako sociální problém. Edited by Petr Mareš. 3. uprav. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. ISBN 80-86429-08-3. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Management ve vzdělávání dospělých. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 107 s. ISBN 80-86432-00-9. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Marketing ve vzdělávání dospělých. [Praha]: DAHA, 1998. 55 s. ISBN 80-902232-2-2. info
 • BELCOURT, Monica a Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA a Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
 • KELLER, Jan. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996. 191 s. ISBN 80-85850-15-X. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Přednáška. Zpracování 3 tezí v průběhu semestru. Závěrečný test. 80% docházka
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PB22JA32