PB32JB68 Praxe (individuální plán)

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
Praxe 70 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Dobrovolná (cvičící)
Mgr. Anna Drexlerová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (cvičící)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (cvičící)
Mgr. Kateřina Pevná (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Vlčková (cvičící)
Mgr. Tereza Vychopňová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu - praxe je seznámit se s vybranými profesemi (pedagog volného času, sociální pracovník, kariérový poradce) ve zvolené instituci, poznat specifika klientely, poznat hlavní aspekty chodu a fungování vybrané instituce. Studenti získají základní dovednosti v přímé práci s určitou klientelou (dětmi, mládeží, dospělými) Studenti si vybírají praxi v instituci dle vlastní volby, resp. studijního (profesního) zaměření (školská zařízení, neziskové organizace, úřady práce, sociální odbory, domovy důchodců, personální agentury apod.)
Osnova
 • Praktický výcvik, rozvoj vybraných profesních dovedností. Student kontaktuje vybranou instituci podle svého zaměření a vybírá si vyučujícího Sestavení individuálního plánu praxe. Studium odborné literatury k úkolům praxe. Student v průběhu praxe plní úkoly zadané vyučujícím a vedoucím praxe, které odpovídají zaměření zvolené instituce. Reflexe praxe Na závěr praxe student odevzdává splněný úkol v písemné podobě, potvrzenou docházku a hodnocení od vedoucího praxe v daném zařízení.
Literatura
 • BOUKAL, Petr. Nestátní neziskové organizace : (teorie a praxe). Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2009. 303 s. ISBN 9788024516509. info
 • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. K psychologické dimenzi dobrovolnictví. Praha: Grantis, 2006. Grantis. Měsíčník neziskového sektoru. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a nestátní neziskové organizace. In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 31-37, 7 s. díl III. ISBN 80-210-3544-7. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace - efektivnost a užitek. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Revue Universitas. info
 • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
 • ČECHOVÁ, Gabriela. Kultura neziskové organizace. 2001. 99 l. info
 • TRENZOVÁ, Daniela. Nevládní neziskové organizace jako fenomém občanské společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 88 s. info
 • SCHAAD, Martina. Neziskové organizace v ekonomické teorii : analýza vývoje a motivace bezplatných dobročinných aktivit. Translated by Simona Škarabelová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 244 s. ISBN 8021019719. info
Výukové metody
praxe, nácvik vybraných profesních dovedností, reflexe praxe
Metody hodnocení
Reflexe praxe. K udělení zápočtu je požadováno vedení dokumentace o průběhu praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 70 hodin.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.