PBM113 Práce s klientem

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. blokově. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz má charakter výcviku. Kromě základních informací o práci s klientem trénují studenti v reálné situaci - navazování kontaktu, techniky dotazování apod. Předpokládá se aktivní zapojení studenta/ky.
Výstupy z učení
Dovednost navázat kontakt s klientem, formulovat zakázku, zvládnout proces práce s klientem.
Osnova
 • Pomoc a sociální kontrola. Druhy pomoci.
 • Poradenství, postupy, problémy diagnostiky. Klasický klinický přístup, humanistický přístup.
 • vztah s klientem, direktivita k komunikaci s klientem
 • transkační analýza v práci s klientem
 • příprava pracovníka, etika práce, profesionalita.
 • Objednávky a jejich získávání
 • techniky dotazování
 • uzavírání interence
 • problémové situace a typy klientů, krizová intervence, zásady.
Literatura
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 3. vyd. Praha: Portál, 2001. 175 s. ISBN 80-7178-606-3. info
 • GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
závěrečná zpětná vazba, aktivní účast
Informace učitele
Jde o blokovou výuku - 5 cca čtyřhodinových setkání za semestr, obvykle 1x za 14 dní v určeném čase dle rozvrhu a dle společné domluvy na místě. Tolerována je jedna absence. Při registrací/zápisu méně než dvanácti studentů se výuka konat nebude a předmět se zruší (studenti budou mít možnost zaregistrovat se do jiného předmětu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PBM113