PBM127 Praxe (individuální plán)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
70 hodin. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem odborné praxe je vytvoření základních dovedností, rozvoj kompetencí v přímé práci s klienty (dětmi, mládeží nebo dospělými) v instituci na základě individálního výběru studenta.
Výstupy z učení
identifikovat etická dilemata související s činností organizace; poznat platnou legislativu pro oblast pedagogické, poradenské nebo sociální práce, v níž se profiluje organizace, kde je vykonávána praxe; vytvořit autoevaluační portfolio;
Osnova
  • Praktický výcvik, rozvoj profesních dovedností sociálního pedagoga.
Literatura
  • REITMAYEROVÁ, Eva. Cílená zpětná vazba : metody pro vedoucí skupin a učitele. Illustrated by Věra Broumová. Vydání první. Praha: Portál, 2007. 173 stran. ISBN 9788073673178. info
  • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004. 243 s. ISBN 80-903070-1-9. info
Výukové metody
praxe portfolio
Metody hodnocení
zápočet, k zápočtu je požadováno vedení dokumentace o průběhu praxe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.