PBSNJA2 Školní poradenství

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alice Vašáková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje s vývojem a stavem školního a školského poradenství. Studenty uvádí do právního a legislativního ukotvení jejich služeb. Podrobně představuje podmínky poskytování služeb školního poradenského pracoviště. Pozornost je věnována náplni práce jednotlivých pracovníků školního poradenského pracoviště. Předmět by měl přispět k porozumění funkcí školního poradenství v souasné škole. Na konci výuky předmětu jsou studenti schopni vytvořit koncept činnosti školního poradenského pracoviště.
Osnova
 • Osnova: 1. Školní poradenství- vývoj a současná charakteristika. 2. Institucionální zázemí služeb školního a školského poradenství v ČR. 3. Právní a legislativní ukotvení poskytovaných poradenských služeb. 4. Školní poradenské pracoviště. 5. Školská poradenská pracoviště. 6. Podmínky poskytování služeb školního poradenského pracoviště (personální, finanční, materiální vybavení). 7. Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště. 8. Zjišťování kvality služeb a evaluace služeb školního poradenského pracoviště. 9. Projekty zaměřené na podporu poradenských služeb ve školství v ČR a EU.
Literatura
  povinná literatura
 • Career guidance and public policy. Bringing the gap. Paris: OECD, 2004.
 • Bartošek, M. Pedagogicko- psychologické poradenství. Praha: Nakl. Dr. Josef Raabe. 1998
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU a Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 stran. ISBN 9788074783562. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • GABURA, Ján a Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9. info
  doporučená literatura
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana. Intervence : pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 249 s. ISBN 807290146X. info
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana a Josef DUPLINSKÝ. Diagnostika : pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002. 207 s. ISBN 807290101X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele. 1. vyd. Brno: Ústav pedagogických věd FF MU, 2002. http://www.phil.muni.cz/ped/elskript/poradenstvi.pdf info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Historie pedagogicko-psychologického poradenství. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1999. 24 s. ISBN 8072041150. info
 • DRAPELA, J. V. a Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
 • KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia [Koščo, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
Metody hodnocení
Výuka je koncipována jako soubor přednášek a seminárních cvičení, které jsou doplněny o kasuistické semináře.Hlavním seminárním způsobem výuky je projektová metoda, vycházející z reálných poradenských situací v terénu. Kurz je ukončen zkouškou v podobě písemného testu.
Informace učitele
Další doporučená studijní literatura: Drapela,J.V. Vybrané poradenské směry. Praha: 1995. Hřebíček,l. Teorie kariérního vývoje a kariérního poradenství. Brno: 2003. Kol. Pedagogicko psychologické poradenství ve školství ČR. Praha: 1997 Kohoutek,R. - Hřebíček,L. Pedagogicko psychologické poradenství ve školních podmínkách. Brno: 2004. Koščo,J. a jiní. Poradenská psychologia. Bratislava: 1987. Paulík,K. a jiní. Kapitoly z biodromálního poradenství. Ostrava: 1994.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.