PBSNJA2 Educational counselling

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Alice Vašáková (lecturer), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:10–15:45 B2.51
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course integrates issues of educational, pedagogic and organizational counselling in relation to the contemporary school situation. The focus is on work of school counselling centres (e.g. counselling in the sphere of educational and behavioural problems and students career growth). Currently, the course pays attention to innovation of School Education Programmes and to schools self-evaluation.
Syllabus
 • Course Outline: 1. Service Concept of School Counselling Centres 2. Characteristics of School Education Programmes 3. Schools Self-evaluation 4. Framing of Counselling Services 5. Framing of School Education Programmes Services within Education Programmes
Literature
  required literature
 • Career guidance and public policy. Bringing the gap. Paris: OECD, 2004.
 • Bartošek, M. Pedagogicko- psychologické poradenství. Praha: Nakl. Dr. Josef Raabe. 1998
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU and Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství (School counseling). Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 stran. ISBN 9788074783562. info
 • NOVOSAD, Libor. Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním : základy a předpoklady dobré poradenské praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 269 s. ISBN 9788073675097. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. (Non-traditional role of teachers. The situations of help, crisis and counseling in school practice.). 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0. info
 • GABURA, Ján and Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9. info
  recommended literature
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana. Intervence : pedagogicko-psychologické poradenství III. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 249 s. ISBN 807290146X. info
 • HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana and Josef DUPLINSKÝ. Diagnostika : pedagogickopsychologické poradenství II. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002. 207 s. ISBN 807290101X. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy pedagogicko-psychologického poradenství pro učitele (Psychological Counseling for Teachers). 1. vyd. Brno: Ústav pedagogických věd FF MU, 2002. http://www.phil.muni.cz/ped/elskript/poradenstvi.pdf info
 • KOHOUTEK, Rudolf. Historie pedagogicko-psychologického poradenství. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1999. 24 s. ISBN 8072041150. info
 • DRAPELA, J. V. and Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
 • KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia [Koščo, 1987]. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. info
Assessment methods
Course type: lectures supplemented with casuistic seminars. Exam: written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/PBSNJA2