PBSNJB3 Sociology of family

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (lecturer)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (lecturer), Mgr. Petr Fučík, PhD. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 B2.44
Prerequisites (in Czech)
absolvování kurzu Základy sociologie
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is an introduction into the topic of sociology of family. It introduces selected sociological theories and up-to-date empirical data related to the Czech family. Selected findings are then applied on the sphere of family policy. At the end of the course, students are able to search for empirical data related to various phenomena of family life and evaluate adequacy of related social policy measures.
Syllabus
 • 1. Family as a sociological problem. Basic terminology. 2. Sociological theories of family. 3. Love, sex and family start. 4. Parenthood. Socialization of a child in a family. 5. Divorces, incomplete families, repeated marriages. 6. Family and gender. 7. Family, economy and labor market. 8. Family, education, and lifestyle. 9. Domestic violence. 10. Family and state. Family policy. 11. Family policy in the Czech Republic. 12. Family policies in other countries.
Literature
  required literature
 • MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny: její vývoj, teorie a základní problémy (Sociology of Family: its envelope, theory and basic problems). 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 250 pp. ISBN 80-85850-75-3. info
 • SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1. info
  recommended literature
 • HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 264 s. ISBN 9788074190209. info
 • Práce a péče : proměny "rodičovské" v České republice a kontext rodinné politiky Evropské unie. Edited by Alena Křížková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 163 s. ISBN 9788086429946. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš and Ondřej HORA. Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (Family, children and employment in Czech society). první. Brno/Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. 328 pp. ISBN 978-80-7326-140-5. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Rodina, zaměstnání a sociální politika (Family, employment and social policy). Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2006. 279 pp. první, 1. ISBN 80-7326-104-9. info
 • KOCOURKOVÁ, Jiřina and Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? (Marriage and the Family: private or public matter?). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. 158 pp. ISBN 80-86561-93-3. info
 • Životní cyklus : sociologické a demografické perspektivy. Edited by Dana Hamplová - Petra Šalamounová - Gabriela Šamanová. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 307 s. ISBN 8073300826. info
 • Rodina jako instituce a vztahová síť. Edited by Oldřich Matoušek. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 144 s. ISBN 80-85850-24-9. info
 • MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina :(mýty a skutečnosti). 1. vyd. Brno: Blok, 1990. 184 s. ISBN 80-7029-018-8. info
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
seminar paper, written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1081
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/PBSNJB3