PBSNJB45 Didactic Use of E-learning (Online Teaching and Learning)

Faculty of Arts
Spring 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Libor Juhaňák (lecturer)
Mgr. Hana Staudková (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 21. 3. to Sun 22. 5. Mon 10:50–12:25 B2.33, Mon 22. 2. to Mon 14. 3. Mon 10:50–12:25 G02
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course follows Basics of E-learning. The course is focused on pedagogic and didactic issues concerning e-learning, students will deal with practical implications of ICT instruments in teaching and learning. Based on their knowledge and skills from the previous course (in cooperation with the tutor) they will create their own e-learning course that will apply appropriate ICT tools (e.g. electronic learning environment Moodle, information system of Masaryk University, web pages, data warehouses, educational objects etc.). In that way students will be learning about e-learning through e-learning. Students will be able to design and structure content of the course, plan learning activities, create a simple e-learning course and to conduct a basic evaluation of a course.
Syllabus
 • 1. Pedagogic-didactic Theories and their Application in E-learning. Psychological and Sociological Issues of E-learning 2. Limits and Possibilities of E-learning 3. Standards and Evaluation of E-learning 4. Teachers and Students Role in E-learning 5. Basic Overview of ICT Instruments Used in E-learning (Internet, Webquest, Wiki, Podcast etc.) 6. Technical Tools for Creation of Digital Educational Contents (Digital Video, Digital Camera, Mobile Technologies – Portable and Pocket Computers, Specialized Software for Editing Video and Audio Files) 7. Digital Educational Objects and Digital Libraries 8. Creation of Students E-learning Course (Project Education, Team Work) 9. Presentation and Internal Defence of Students Course
Literature
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů (E-portfolios as a different approach to learning and assessment of students). Řízení školy: Speciál pro střední školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, p. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří. Online technologie v dnešní škole (Online technologies in present schools). Řízení školy, Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, vol. 10, No 3, p. 21-23. ISSN 1214-8679. info
 • ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
 • ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost (E-learning - tradition, present and the future). In SOJKA, Petr and Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 13-27, 15 pp. ISBN 978-80-210-5528-5. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část I. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part I.). Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 4, p. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. Pohled do studentovy dílny aneb Jak vysokoškolští studenti využívají moderní technologie. Část II. (View into the student workshop or how college students use modern technologies. Part II.). Inflow : information journal, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 4, č. 5, p. 1-7. ISSN 1802-9736. URL info
 • ZLÁMALOVÁ, Helena. Distanční vzdělávání a eLearning : učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 9788086723563. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman and Jiří ZOUNEK. Přesvědčení učitele jako klíčový faktor e-learningu. Kvalitativní výzkum vysokoškolské e-learningové výuky (Teacher's belief as a key element of e-learning. Qualitative research of e-learning at university-level teaching). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. p. 454-460, 7 pp. ISBN 978-80-7041-573-3. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Vliv používání e-materiálů a snížení kontaktní výuky na studijní úspěšnost. Evaluace e-materiálů a předmětu podporovaného e-learningovým prostředím is.muni (zpráva z výzkumu, evaluační případová studie) (Influence of the e-learning on the academic achievement (case study evaluation)). In Sco 2007. Sborník z konference SCO, Brno 30.-31.5.2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-6, 6 pp. ISBN 978-80-210-4296-4. sborník, © Masarykova univerzita v Brně info
 • MASON, Robin and Frank RENNIE. Elearning : the key concepts. New York: Routledge, 2006. xxxviii, 1. ISBN 0415373077. info
 • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. 1. vyd. Praha: Triton, 2006. 151 pp. ISBN 80-7254-858-1. info
 • Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006 : 7.-9. listopadu 2006 Hradec Králové. Edited by Jan Sedláček. Vyd. 1. s přílohou CD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 377 s. ISBN 8070414162. info
 • BIELAWSKI, Larry. Blended eLearning : integrating knowledge, performance, support, and online learning. 2nd ed., enterprise-class ed. Amherst: HRD Press, 2005. xx, 326. ISBN 0874257174. info
 • Konference eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2004 : sborník příspěvků. Edited by Bedřich Zimola. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. 172 s. ISBN 8073181908. info
 • GRIMUS, Margarete. eLearning, eTeaching, eEducation :an aspect of a new learning culture : study texts for European masters degrees. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2003. 205 s. ISBN 8073150522. info
Teaching methods
instructions for performing the project work; preparation of joint project work by the students; presentation and discussion of project papers;
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; The processing and defense of essay.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2016/PBSNJB45